“Die past hier niet”

(Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis)

Hét e-learningprogramma voor professionals (vanaf niveau 2) die multidisciplinair zorg bieden aan ouderen met Gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis.

Meer informatie

Medewerkers in de ouderenzorg worden in toenemende mate geconfronteerd met psychiatrische problematiek en problematisch gedrag. In het e-learning programma ‘Die past Hier niet’ leert u samen met uw collega’s hoe u om kunt gaan met ingewikkeld zaken als claimen, manipuleren en splitsen en ernstige somberheid. Maar komen ook agressie, roepen, tikken aan bod.

Bovenal is het een programma waarin het realiseren van een Goed Leven voor bewoners centraal staat. ‘Die Past Hier Niet’ is een praktisch, op de praktijk toegesneden programma. U wordt door topspecialisten meegenomen in de achtergronden van de problematiek en krijgt praktische handvatten voor in uw dagelijks werk.

Opdrachten en handleidingen zorgen voor een goede borging in de werkprocessen en optimalisering van de samenwerking.

Voor het e-learning programma “Die past hier niet” is accreditatie aangevraagd bij de diverse beroepsverenigingen.

"Multidisciplinaire samenwerking en borging"

Hoewel het programma zich grotendeels richt op verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 2 t/m 5) worden (para) medische disciplines uitdrukkelijk uitgenodigd om aan te schuiven: ook voor hen is er in het programma het nodige te leren.

Het programma omvat tevens een (op de organisatie toegesneden) plan rondom implementatie en borging van de behandelde thematiek. Multidisciplinair overleg, familieparticipatie, intervisie, personeelsbeleid, functioneringsgesprekken, Zorgleefplannen en teambesprekingen zullen in deze nog wel eens onderwerp van gesprek worden...

Uitgangspunt is dat zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek immer gepaard moet gaan met reflectie, intercollegiale toetsing en interdisciplinair teamwork.

E-learning

Bergsma en de Boer Bij- & Nascholing maakt gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld Leermanagementsysteem (LMS). Informeer gerust naar de mogelijkheden voor een LTI-koppeling.

Gerke de Boer

Verpleegkundige en schrijver van 5 boeken, waaronder “Het demente brein” en “Die past hier niet”. Van zijn hand verscheen ook het boek & e-learning programma “U woont nu hier” (Wonen met dementie) wat door meer dan 20.000 deelnemers is gevolgd. Gerke de Boer is met regelmaat te zien en te horen op landelijke congressen over dementie en gerontopsychiatrie.

Gerke de Boer

Gerben Bergsma

Verpleegkundige, trainer en publicist. Heeft 25 jaar praktijkervaring en adviseert en traint multidisciplinaire teams in complexe zorgsituaties. Gerben Bergsma is een veel gevraagd spreker op landelijke symposia en congressen.

Gerke de Boer

Enkele reacties van lezers & cursisten...

Ik kan gewoon niet stoppen met kijken naar de filmpjes van bewoners!

Cursist "Die Past Hier Niet"

Zo goed om met elkaar bij de themabijeenkomst te praten over wat werkt!

Cursist "Die Past Hier Niet"

De praktische handvatten zijn zo bruikbaar in mijn dagelijks werk!

Cursist "Die Past Hier Niet"

Ik had nooit gedacht dat e-learning zoveel teweeg kon brengen in mijn team

Cursist "Die Past Hier Niet"